[2024] Nghi Lễ Thắp Lửa - Tháng 7

Mã sự kiện: ym20OG2945

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 29-07-2024

Thời gian kết thúc: 06-08-2024

Giá: 0₫


[Sáng] Reiki Share HCM 23.07 - Link đăng ký dành cho Anh Chị học viên

Mã sự kiện: xeVEOC6628

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 23-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 50,000₫


[Chiều] Reiki Share HCM 23.07 - Link đăng ký dành cho Anh Chị học viên

Mã sự kiện: uJD1t91916

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 23-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 50,000₫


[Sáng] Reiki Share HCM 23.07 - Link đăng ký dành cho Anh Chị chưa là học viên

Mã sự kiện: CtfeUd1362

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 23-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 150,000₫


[Chiều] Reiki Share HCM 23.07 - Link đăng ký dành cho Anh Chị chưa là học viên

Mã sự kiện: 3csjvZ3251

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 23-07-2024

Thời gian kết thúc: 23-07-2024

Giá: 150,000₫


Reiki Talk - Năng lực tự quản lý bản thân cho Nhà Chữa Lành

Mã sự kiện: vgAXjz7659

Loại sự kiện: ONLINE

Từ ngày: 03-08-2024

Thời gian kết thúc: 04-08-2024

Giá: 0₫


Reiki Talk - Reiki và Tình yêu

Mã sự kiện: dLLeSl8186

Loại sự kiện: ONLINE

Từ ngày: 20-07-2024

Thời gian kết thúc: 21-07-2024

Giá: 0₫


Online Talk - Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn

Mã sự kiện: vCnVA25314

Loại sự kiện: ONLINE

Từ ngày: 10-08-2024

Thời gian kết thúc: 11-08-2024

Giá: 0₫


Chương trình giao lưu - Hành trình của Linh hồn

Mã sự kiện: hPe5RN3092

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 27-07-2024

Thời gian kết thúc: 27-07-2024

Giá: 0₫


Sự kiện Reiki Share Ecopark - Trải nghiệm Reiki miễn phí cho Học viên

Mã sự kiện: jv0Ik61629

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 28-07-2024

Thời gian kết thúc: 29-07-2024

Giá: 0₫


Sự kiện Reiki Share tại Ecopark - Đăng ký Trải nghiệm tắm khoáng Onsen trong bồn

Mã sự kiện: Tp9bPb9197

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 28-07-2024

Thời gian kết thúc: 29-07-2024

Giá: 700,000₫


Sự kiện Reiki Share tại Ecopark - Đăng ký Trải nghiệm Reiki

Mã sự kiện: GzaUpZ9796

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 28-07-2024

Thời gian kết thúc: 29-07-2024

Giá: 500,000₫


Sự kiện Reiki Share tại Ecopark - Đăng ký Trải nghiệm Reiki kết hợp tắm khoáng Onsen

Mã sự kiện: QzKdO73698

Loại sự kiện: OFFLINE

Từ ngày: 28-07-2024

Thời gian kết thúc: 29-07-2024

Giá: 900,000₫