3D NLS Scan

Mô tả:

1 body scan and consultation from Master Steve

Giá: 0฿


Chẩn đoán Con lắc cảm xạ từ xa

Mô tả: 1 phiên Chẩn đoán thông tin bằng Con lắc cảm xạ Thời gian: 30 phút Phiên trị liệu sẽ diễn ra Online qua zoom, hình thức 1:1 (tức là 1 khách hàng: 1 trị liệu viên) Các trị liệu viên sẽ tiếp nhận câu hỏi của bạn và đưa ra câu trả lời thông qua việc Chẩn đoán con lắc

Giá: 480,000₫


Dịch vụ Scan

Mô tả: 1 lần Scan quét cơ thể và tư vấn của Master Steve

Giá: 6,000,000₫


Distance Reiki Treatment with Siam Reiki Level 2 Therapist

Mô tả:

1 distance reiki session with a Siam Reiki Level 2 Therapist. You will receive a consultation and report after the session. By Donation.

Giá: 0฿


Distance Reiki Treatment with Siam Reiki Master Therapist.

Mô tả:

1 distance therapy session with a Master of Siam Reiki. You will be consulted and receive a report after the session

Giá: 0฿


Đăng ký trị liệu cùng Master của Siam Reiki

Mô tả: 1 phiên trị liệu cùng Master của Siam Reiki

Giá: 2,400,000₫


Đăng ký trị liệu cùng Master Steve

Mô tả: Buổi trị liệu cùng thầy Steve

Giá: 4,800,000₫


Pendulum Diagnosis

Mô tả:

1 session of diagnosis with dowsing pendulum Time: 30 minutes The therapy session will take place online via zoom, 1:1 format (ie 1 client: 1 therapist) Therapists will receive your questions and get answers through pendulum diagnosis.

Giá: 0฿


Phiên trị liệu cùng 1 Trị liệu viên cấp độ 2

Mô tả: 1 phiên trị liệu cùng 1 trị liệu viên Level 2 Phiên trị liệu kéo dài trong 60 - 90 phút Sau phiên trị liệu, bạn sẽ nhận được báo cáo trị liệu cũng như tư vấn từ trị liệu viên

Giá: 1,800,000₫


Phiên trị liệu cùng 2 Trị liệu viên cấp độ 2

Mô tả: 1 phiên trị liệu cùng 2 trị liệu viên Level 2 Phiên trị liệu kéo dài trong 60 - 90 phút Sau phiên trị liệu, bạn sẽ nhận được báo cáo trị liệu cũng như tư vấn từ trị liệu viên

Giá: 2,400,000₫


Reiki Session with a Siam Reiki Master

Mô tả:

An in person reiki session with a Master of Siam Reiki.

Giá: 0฿


Reiki Session with Teacher Steve

Mô tả:

An in person reiki session with teacher Steve

Giá: 0฿


Trị liệu từ xa cùng Master của Siam Rieki

Mô tả: 1 phiên trị liệu từ xa cùng Master của Siam Reiki Bạn sẽ được tư vấn và nhận báo cáo sau phiên trị liệu

Giá: 1,920,000₫


Trị liệu từ xa với Trị liệu viên cấp độ 2

Mô tả: 1 phiên trị liệu từ xa cùng Nhà trị liệu cấp độ 2 của Siam Reiki Bạn sẽ được tư vấn và nhận báo cáo sau phiên trị liệu

Giá: 1,200,000₫