Gói dịch vụ trị liệu tại Thái Lan trong 12 ngày (13.01.2024 - 25.01.2024)

Mô tả:

Gói trị liệu cho bệnh nhân ung thư trong 12 ngày tại Thái Lan

Thời gian: 13.01.2024 - 25.01.2024

Mục tiêu là thúc đẩy, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư.

Trong 12 ngày tại Thái Lan, bạn sẽ được:

* Nhận trị liệu Reiki mỗi ngày

* Học Reiki cấp độ 1

* Rèn luyện Yoga mỗi ngày

* Massage 2 lần/ tuần

* Dùng thuốc đông y Thái

* Được tư vấn hàng ngày

Sau 12 ngày, khi bạn trở về nhà bạn sẽ mang theo lượng thuốc thảo dược Đông Y Thái Lan để sử dụng; kèm theo đó là được trị liệu Reiki từ xa 2 lần mỗi tuần và được tư vấn 1 lần tư vấn trực tuyến/ tuần trong 2 tháng tiếp theo

Chi tiết lộ trình trị liệu xem tại đây

Hotline: (+84) 036 801 7471 hoặc (+84) 0948 074 488

Giá: 50,890,000₫


Gói dịch vụ trị liệu tại Thái Lan trong 12 ngày (17.02.2024 - 29.02.2024)

Mô tả:

Gói trị liệu cho bệnh nhân ung thư trong 12 ngày tại Thái Lan

Thời gian: 17.02.2024 - 29.02.2024

Mục tiêu là thúc đẩy, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư.

Trong 12 ngày tại Thái Lan, bạn sẽ được:

* Nhận trị liệu Reiki mỗi ngày

* Học Reiki cấp độ 1

* Rèn luyện Yoga mỗi ngày

* Massage 2 lần/ tuần

* Dùng thuốc đông y Thái

* Được tư vấn hàng ngày

Sau 12 ngày, khi bạn trở về nhà bạn sẽ mang theo lượng thuốc thảo dược Đông Y Thái Lan để sử dụng; kèm theo đó là được trị liệu Reiki từ xa 2 lần mỗi tuần và được tư vấn 1 lần tư vấn trực tuyến/ tuần trong 2 tháng tiếp theo

Chi tiết lộ trình trị liệu xem tại đây

Hotline: (+84) 036 801 7471 hoặc (+84) 0948 074 488

Giá: 50,890,000₫


Gói dịch vụ trị liệu tại Thái Lan trong 12 ngày (23.12.2023 - 04.01.2024)

Mô tả:

Gói trị liệu cho bệnh nhân ung thư trong 12 ngày tại Thái Lan

Thời gian: 23.12.2023 - 04.01.2024

Mục tiêu là thúc đẩy, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư.

Trong 12 ngày tại Thái Lan, bạn sẽ được:

* Nhận trị liệu Reiki mỗi ngày

* Học Reiki cấp độ 1

* Rèn luyện Yoga mỗi ngày

* Massage 2 lần/ tuần

* Dùng thuốc đông y Thái

* Được tư vấn hàng ngày

Sau 12 ngày, khi bạn trở về nhà bạn sẽ mang theo lượng thuốc thảo dược Đông Y Thái Lan để sử dụng; kèm theo đó là được trị liệu Reiki từ xa 2 lần mỗi tuần và được tư vấn 1 lần tư vấn trực tuyến/ tuần trong 2 tháng tiếp theo

Chi tiết lộ trình trị liệu xem tại đây

Hotline: (+84) 036 801 7471 hoặc (+84) 0948 074 488

Giá: 50,890,000₫


Winning the Fight Against Cancer Retreat

Mô tả:

23rd December 2023 - 4th January 2024. Maximum 2 people.

For a person looking for an alternate way to treat Cancer, we use a combination of alternative therapies together to detox the body with maximum effect. These therapies remove negative ions from the cells as well as allowing them to rejuvenate dynamically. Altogether this results in a strengthening of the immune system and rehabilitating the body back into its natural healthy state.

Following the retreat you will take home reiki skills, yoga and herb medicine for 2 months. Within those two months, you will also receive 2 distant Reiki treatments per week and 1 weekly online consultation. 

Included in the Retreat: 

Reiki treatment every day

Learn Reiki 1 

Yoga every day 

Massage twice per week 

Herb medicine 

Daily consultations 

Accommodation and airport transfers

Food not included as it will be on case by case basis with guidance of Herb Doctor.

 

https://peacefullife.com.au/payment-and-refund-policy/ 

 

A typical programme would be: (Arrival day before)

Day 1:

Morning Yoga

Frequency scan

Scan Consultation

Reiki treatment

Herb Doctor collect medicine

Reiki 1 training

 

Day 2:

Morning Yoga

Reiki treatment

Reiki 1 Training

Herb Medicine introduction

 

Day 3:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 1

Reiki treatment

 

Day 4:

Morning Yoga

Reiki Treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 5:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 6:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 2

Reiki Treatment

Consultation

 

Day 7:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 8:

Morning Yoga

Massage Treatment  3

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 9:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 10:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 11:

Morning Yoga

Massage Treatment

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 12:

Morning Yoga

3DNLS Scan

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation                                      

 

Day 13 Departure

Giá: 72,700฿


Winning the Fight Against Cancer Retreat

Mô tả:

13rd January 2024 - 25th January 2024. Maximum 2 people.

For a person looking for an alternate way to treat Cancer, we use a combination of alternative therapies together to detox the body with maximum effect. These therapies remove negative ions from the cells as well as allowing them to rejuvenate dynamically. Altogether this results in a strengthening of the immune system and rehabilitating the body back into its natural healthy state. 

Following the retreat you will take home reiki skills, yoga and herb medicine for 2 months. Within those two months, you will also receive 2 distant Reiki treatments per week and 1 weekly online consultation. 

Included in the Retreat: 

Reiki treatment every day #

Learn Reiki 1 

Yoga every day 

Massage twice per week 

Herb medicine 

Daily consultations 

Accommodation and airport transfers

Food not included as it will be on case by case basis with guidance of Herb Doctor.

 

https://peacefullife.com.au/payment-and-refund-policy/

 

A typical programme would be: (Arrival day before)

Day 1:

Morning Yoga

Frequency scan

Scan Consultation

Reiki treatment

Herb Doctor collect medicine

Reiki 1 training

 

Day 2:

Morning Yoga

Reiki treatment

Reiki 1 Training

Herb Medicine introduction

 

Day 3:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 1

Reiki treatment

 

Day 4:

Morning Yoga

Reiki Treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 5:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 6:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 2

Reiki Treatment

Consultation

 

Day 7:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 8:

Morning Yoga

Massage Treatment  3

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 9:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 10:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 11:

Morning Yoga

Massage Treatment

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 12:

Morning Yoga

3DNLS Scan

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation                                      

 

Day 13 Departure

Giá: 72,700฿


Winning the Fight Against Cancer Retreat

Mô tả:

17th February 2024 - 29th February 2024. Maximum 2 people.

For a person looking for an alternate way to treat Cancer, we use a combination of alternative therapies together to detox the body with maximum effect. These therapies remove negative ions from the cells as well as allowing them to rejuvenate dynamically. Altogether this results in a strengthening of the immune system and rehabilitating the body back into its natural healthy state. 

Following the retreat you will take home reiki skills, yoga and herb medicine for 2 months. Within those two months, you will also receive 2 distant Reiki treatments per week and 1 weekly online consultation. 

Included in the Retreat: 

Reiki treatment every day 

Learn Reiki 1 

Yoga every day 

Massage twice per week 

Herb medicine 

Daily consultations 

Accommodation and airport transfers

Food not included as it will be on case by case basis with guidance of Herb Doctor.

 

A typical programme would be: (Arrival day before)

Day 1:

Morning Yoga

Frequency scan

Scan Consultation

Reiki treatment

Herb Doctor collect medicine

Reiki 1 training

 

Day 2:

Morning Yoga

Reiki treatment

Reiki 1 Training

Herb Medicine introduction

 

Day 3:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 1

Reiki treatment

 

Day 4:

Morning Yoga

Reiki Treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 5:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 6:

Morning Yoga

Herb Medicine

Massage treatment 2

Reiki Treatment

Consultation

 

Day 7:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 8:

Morning Yoga

Massage Treatment  3

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 9:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 10:

Morning Yoga

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 11:

Morning Yoga

Massage Treatment

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation

 

Day 12:

Morning Yoga

3DNLS Scan

Reiki treatment

Herb Medicine

Consultation                                      

 

Day 13 Departure

Giá: 72,700฿